Jak nie narazić się na mandat za złe parkowanie? - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Jak nie narazić się na mandat za złe parkowanie?

data aktualizacji: ponad rok temu 25.03.2016, odsłon: 4465, ~Jacek Barbaś

Płacenie mandatów karnych za nieprawidłowe parkowanie nie należy do przyjemności. Każdy kierowca wie, że znalezienie wolnego miejsca do zaparkowania pojazdu nie jest łatwą sprawą w mieście, ale nie zwalnia go to z obowiązku stosowania się do przepisów ruchu drogowego.

Straż Miejska w Puławach na podstawie przeprowadzonych analiz i rozmów z kierowcami w trakcie podejmowanych interwencji stwierdza, że większość kierowców nie uaktualnia swojej wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego, a o wprowadzanych zmianach dowiaduje się najczęściej po złamaniu danego przepisu już w czasie interwencji strażnika. Poniżej przedstawiamy opisy najczęściej popełnianych wykroczeń na puławskich ulicach wynikających m.in. z niewiedzy kierowców, po przeczytaniu których możemy uniknąć mandatu.

Co oznaczają te znaki?

STREFA ZAMIESZKANIA

Te znaki w Puławach to zmora wjeżdżających tam kierowców, 8 na 10 z nich nie wie, co oznaczają. Dla chcących zaparkować pojazd w tej strefie to informacja, że postój jest tam dozwolony tylko w miejscach wyznaczonych, np. zatokach postojowych, miejscach oznakowanych znakiem D -18 - parking.

Niestosowanie się do tego przepisu oznacza popełnienie wykroczenia z art. 97 kw i otrzymanie mandatu karnego wg taryfikatora tj. w wys. 100 zł. plus 1 pkt karny. Również parkowanie tuż za znakiem na tzw. dostawkę, stanowi o niestosowaniu się do postanowień.

 

ZAKAZ ZATRZYMYWANIA SIĘ, ZAKAZ POSTOJU 

 

Niestosowanie się do znaków B-36 i B-35 jest najczęstszą przyczyną interwencji Straży Miejskiej w Puławach. Ok. 80% kontrolowanych kierowców ma dylemat czy widząc znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” mogą parkować na chodniku czy nie!!! Do 2002 roku, jeśli stał znak bez adnotacji „dotyczy chodnika” to parkowanie na chodniku było dozwolone. Od 2002 roku na chodniku wolno parkować tylko wówczas, jeśli pod znakiem jest adnotacja „nie dotyczy chodnika”. Należy również pamiętać o przepisie określającym pozostawienie minimum 1,5m przejścia dla pieszych na chodniku, i dalszym zapisie, że jeśli ta szerokość jest nie wystarczająca i zaparkowany pojazd utrudnia płynność ruchu pieszych to parkowanie jest zabronione!!! A tej części przepisu już większość kierowców nie pamięta!!!. Niestosowanie się do tych znaków i przepisu oznacza popełnienie wykroczenia z art. 92 lub 97 kw i otrzymanie mandatu karnego wg taryfikatora tj. w wys. 100zł. plus 1 pkt karny

PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

WARTO? CHYBA NIE!!! Niestosowanie się do znaku D-15 skutkuje otrzymaniem mandatu karnego w wys. 100zł i 1 pkt. karnego. Przypominamy, na przystankach obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymania i postoju pojazdów!!!

 

 ZAKAZ RUCHU W OBU KIERUNKACH

Za wykroczenie to grozi otrzymanie mandatu do 500 zł. i 5 pkt. karnych. Pięć takich przejazdów w ciągu roku, licząc od pierwszego przejechania, skutkuje utratą prawa jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych, o czym chcemy przypomnieć kierowcom!!!.

 

ZNAJOMOŚĆ TYCH TABLICZEK DO ZNAKÓW TEŻ POMOŻE UNIKNĄĆ MANDATÓW !!!

Poniższe tabliczki do znaków umieszczane pod znakami drogowymi porządkują sposób parkowania pojazdów w danym miejscu.

Parkując pojazd w inny sposób powodujemy utrudnianie ruchu innych pojazdów, szczególnie szerszych ale przede wszystkim osobom pieszym.

Powyższe tabliczki T-25 i T-26 wskazują kierowcom precyzyjnie początek i koniec obowiązywania zakazów zatrzymywania się czy postoju. Jednak wielu z nich często ma problem z zapamiętaniem, która strzałka oznacza początek a która koniec obowiązującego zakazu ( chodzi o tabliczki T-25a i T-25c). Kierowcy otrzymują tam mandaty w wys. 100zł. plus 1 pkt karny.

Tabliczki te umieszczane są w celu uporządkowania ruchu na drogach, a nie jako fantazja zarządzających daną drogą czy placem. Stosując się do tych znaków będzie się nam wszystkim zdecydowanie lepiej jeździć po wąskich i ciasnych uliczkach osiedlowych naszego miasta.