Monitoring wizyjny - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Monitoring wizyjny

data aktualizacji: ponad rok temu 5.04.2016, odsłon: 4586, ~Jacek Barbaś

Podstawowe cele monitoringu wizyjnego miasta Puławy to:

  • ochrona bezpieczeństwa osób i mienia,
  • ochrona porządku publicznego,
  • pozyskiwanie materiału dowodowego.

 

Monitoring wizyjny miasta jak często nazywa się system telewizji dozorowej w obiegu zamkniętym -stanowi jeden z elementów systemu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia na określonym terenie.

Monitoring miejski stanowi cenne źródło informacji o zdarzeniach wymagających interwencji służb i instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. W sprawnie działającym systemie bezpieczeństwa i ochrony porządku na określonym terenie, zarejestrowany przez kamery obraz inicjuje działania interwencyjne policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej.

Pasywny monitoring wizyjny– obraz przeglądany po zdarzeniu służyć może głównie jako dowód w postępowaniach prowadzonych przez policję, prokuraturę i sąd.

Aktywny monitoring wizyjny- obraz z kamer nadzorowany jest i analizowany na bieżąco przez obserwatora, który w chwili momencie ujawnienia zagrożenia lub zdarzenia niepożądanego powiadamiania służby interwencyjne i wspomaga ich działania dostarczając aktualnych informacji o rozwoju sytuacji.


Straż Miejska Miasta Puławy jest użytkownikiem  Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Puławy SMWMP i za jego pomocą prowadzi obserwację wybranych części miasta.

Straż Miejska posiada stały dostęp do nagrań SMWMP i jako użytkownik systemu może przeglądać oraz zabezpieczać wskazane części materiału wizyjnego na nośnikach zewnętrznych.

Każdy mieszkaniec może zwrócić się pisemnie o przegląd i zabezpieczenie nagrania z SMWMT przedstawiając powód takiego wystąpienia oraz niezbędne dane uczestników zdarzenia takie jak:
 

  • data oraz przedział czasowy wystąpienia zdarzenia,
  • dokładne miejsce wystąpienia zdarzenia- ulica nr domu, najbliższy nr posesji, elementy charakterystyczne otoczenia, szczegóły architektoniczne,
  • znaki szczególne, jednoznacznie identyfikujące szukany pojazd (marka, kolor, nr rejestracyjny itd.),
  • cechy charakterystyczne osób (kolor ubrania, postura, sposób poruszania się itp.)
  • dane kontaktowe (telefon, email)

Materiał "ze wskazania" prywatnego zostaje zabezpieczony na okres 3 msc. od daty ujawnienia zdarzenia i jest przechowywany w postaci elektronicznej. Po zabezpieczeniu materiału Wnioskodawca informowany jest wskazaną droga komunikacji o jego zabezpieczeniu i możliwości wykorzystania przez uprawnione osoby.

Podstawa prawna

ust. 2 art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych.

Straż Miejska w Puławach, w ramach budowy Systemu Monitoringu Miejskiego, zainstalowała 60 kamer.

Przy pomocy kamer, operatorzy SM prowadzą obserwację miejsc publicznych w przestrzeni miejskiej

 

Lokalizacja kamer Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Puławy

Nr kamery w SM

Ulica

1

Norwida

2

Grota Roweckiego 10

3

Skłodowskiej/Polna

4

Leśna

5

6 Sierpnia/Pusta

6

Przedszkole 1

7

Przedszkole 2

8

Przedszkole 3

9

Wojska Polskiego 11

10

Piłsudskiego/Centralna

11

Wodowskaz

12

Niemcewicza/Leśna/Jaworowa/ Plac zabaw

13

Boisko

14

Karpińskiego 1

15

Kołłątaja 45

16

Skate Park

17

Piaskowa/Leśna

18

Rondo Lubelska

19

Legionu Puławskiego 4

20

Lubelska 18 (Stokrotka)

21

Wróblewskiego/Niemcewicza/Skłodowska

22

Urząd Miasta HD

23

Partyzantów/Norwida/Bema

24

Fontanna (Skwer Niepodległości)

25

Królewska (Amfiteatr)

26

Sieroszewskiego/Mickiewicza

27

Rondo Wróblewskiego/Prusa

28

Kołłątaja/3 Maja (Hala Targowa)

29

Piłsudskiego/6 Sierpnia

30

Kochanowskiego/Sienkiewicza

31

Rondo Żyrzyńska

32

Różana/Pogodna

33

Różana/Sosnowa

34

Dęblińska/Wólka Profecka/Rondo Jonkajtysa (Przy zjeździe z trasy na Radom)

35

Partyzantów/Centralna

36

Bulwar - Słup oświetleniowy bez numeru

37

Bulwar - Słup oświetleniowy nr. 3

38

Bulwar - Słup oświetleniowy nr. 10

39

Bulwar - Słup oświetleniowy nr. 22

40

Bulwar - Słup oświetleniowy nr. 39

41

Bulwar - Słup oświetleniowy nr .54

42

Bulwar - Słup oświetleniowy nr. 77

43

Sieroszewskiego/Kaniowczyków

44

Piłsudskiego/Piaskowa

45

Skowieszyńska/Gościńczyk

46

Zielona/Głęboka/Skowieszyńska

47

Kazimierska/Kilińskiego

48

Dęblińska/Piaskowa

49

Galeria Zielona – na skrzyżowaniu

50

Rybacka – Wiata Rowerowa

51

Sienkiewicza - Plac zabaw

52

6 Sierpnia/Plac/Tawerna

53

Osiedle Romów

54

Urząd Miasta - wejście główne

55

Urząd Miasta - wejście sąd

56

Urząd Miasta - tył

57

Wólka Profecka 1

58

Wólka Profecka 2

59

Legionu Puławskiego - Plac zabaw 1 - Skwer

60

Legionu Puławskiego - Plac zabaw 2 - Skwer

61

Prusa - Wiata Rowerowa

 

Załączniki