Debata o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Debata o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym

data aktualizacji: 3 miesiące temu 7.08.2019, odsłon: 150, ~UM Puławy

24 lipca w budynku Urzędu Gminy Puławy odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy Puławy – Krzysztofa Brzezińskiego poświęcone zarządzaniu kryzysowemu w zakresie ryzyka powodziowego. Spotkanie połączone było z debatą w której uczestniczyli m.in. Wojewoda Lubelski – dr hab. Przemysław Czarnek oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

Przedstawiciele samorządów, które ze względu na swoje położenie, zagrożone są powodzią dyskutowali nad możliwościami poprawy bezpieczeństwa, wskazując przy tym na zaniedbania mogące być przyczyną niebezpiecznych sytuacji. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem i spisaniem wniosków szczególnie istotnych dla jej poprawy. Można zapoznać się z nimi w protokole z wydarzenia.

W debacie głos zabrał także Prezydent Miasta Puławy Paweł Maj wskazując, że w związku ze zmianami klimatycznymi i coraz bardziej ekstremalnymi zjawiskami pogodami, zagrożenia kryzysowe mogą być być coraz częstsze.

Obecnie mamy susze, a jeszcze niedawno byliśmy świadkami nawalnych, wręcz tropikalnych deszczy. Spowodowało to stan powodziowy a wysoki poziom wód Wisły zagrażał naszemu bezpieczeństwu.

Po przejściu fali kulminacyjnej pozostały uciążliwości związane m.in. z plagą komarów, rozmnażających się w ogromnej liczbie w licznych rozlewiskach i podtopieniach popowodziowych. Usuwanie skutków powodzi mogą być wyeliminowane tylko poprzez działania systemowe, zarówno dotyczące regularnych zabiegów, jak i doraźnie przeprowadzanych akcji. 

Prezydent poruszył problemy, z którymi borykają się nie tylko Puławy, ale wszystkie położone nad Wisłą gminy. By nie dopuścić do tragedii i zminimalizować skutki niekorzystnych zjawisk pogodowych zaproponował wnioski które będą pisemnie przedstawione Wojewodzie i odpowiednim służbom, a są nimi:

1. Konieczność odkomarzania terenu całej lubelskiej doliny Wisły od razu po przejściu fali powodziowej. Tylko kompleksowe i szybkie działanie obejmujące swym zasięgiem wszystkie gminy nadwiślańskie przynosi pożądane efekty, tak jak miało to miejsce w 2010 roku. Wtedy służby Wojewody Lubelskiego odkomarzyły te tereny drogą agrolotniczą. Obecnie samorządy samodzielnie nie są w stanie odkomarzać terenów prywatnych, lasów, upraw rolniczych z powodu min. niemożliwości uzyskania dziesiątków tysięcy pozwoleń od osób prywatnych. 

2. Potrzeba wypracowania skutecznej procedury systematycznego usuwania i sprzedaży z terenu międzywala (teren zalewowy rzeki chroniony wałami) zakrzewień wierzbowych tzw. faszyny – pozostawienie jej spowalnia przepływ wód i może stanowić zagrożenie w przypadku wysokiego stanu wód. Obecnie nie istnieje sprawna procedura jej sprzedaży i w związku z tym nie jest ona usuwana nawet w newralgicznych dla przepływu wody miejscach.

3. Systematyczne pogłębianie Wisły i opracowanie skutecznych procedur wywózki piasku pozyskanego z pogłębiania koryta rzeki. Niestety obecnie pozyskiwany piasek jest rozprowadzany przy brzegach i na terenie międzywala. Powoduje to podniesienie poziomu gruntu w bezpośredniej bliskości rzeki. W przypadku wysokiego stanu wód, powoduje to analogiczny w stosunku do podniesionego gruntu, podniesiony stan wody w stosunku do korony wałów. Wtedy zagrożenie powodziowe znacznie wzrasta. Konieczne jest systematyczne pogłębianie Wisły i opracowanie skutecznych procedur wywożenia ziemi pozyskanej z pogłębienia, także poza tereny międzywala. 

4. Propozycja budowy polderów, suchych zbiorników retencyjnych, które byłyby zabezpieczeniem przed zalewaniem okolicznych terenów. Dolina rzeki Wisły ściśle organiczna jest wałami, co powoduje, że nie ma naturalnych terenów zalewowych, gdzie rzeka mogłaby rozlewać wody powodziowe podczas fali kulminacyjnej. Kompleksowa budowa sieci polderów i zbiorników na terenie Polski, pozwoliłaby na przyjęcie nadmiaru wody i jest niezbędna by zapobiegać powodziom.

5. Konieczność regularnego koszenia wałów i rowów, w czym obserwujemy opóźnienia odpowiedzialnych służb. Zarośnięte wały stanowią zagrożenie w okresie wylewu wód, ze względu m.in. na przykryte trawą otwory nor bobrowych. Utrudnia to akcję przeciwpowodziową i zagraża zdrowiu prowadzących ją służb.

Po owocnej wymianie poglądów samorządowcy obecni na spotkaniu zgodzili się podpisać wspólne wystąpienie zaproponowanymi wnioskami, podsumowujące przedstawione przez gminy problemy.

Zdjęcie wykorzystano z zasobów Urzędu Gminy Puławy.

+ 1 głosów: 2 (50%) 1 -
Udostępnij na Google+