Odpady komunalne: deklaracja i harmonogram - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01  Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Odpady komunalne: deklaracja i harmonogram

data aktualizacji: 6 miesięcy temu 5.01.2017, odsłon: 1746, ~Łukasz Kołodziej

Od dnia 1 stycznia 2017 roku deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5 na nowym formularzu, przyjętym uchwałą Nr XXXI/278/16 Rady Miasta Puławy w dniu 24 listopada 2016 r. (wzory formularzy do pobrania poniżej).


Uwaga!

Deklarację należy składać tylko w przypadku:

  • zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana sposobu zbierania odpadów, zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość)

w terminie 14 dni od dnia nastąpienia tych zdarzeń.


Uprzejmie informujemy o obowiązujących stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 10,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny,
  • 16,00 zł miesiecznie od jednego mieszkańca w przypadku odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny,
  • 40,00 zł miesięcznie dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 785) w przypadku odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny.

Opłatę należy uiszczać tak jak dotychczas - miesięcznie, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty: gotówką w kasie Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, przelewem na wskazany rachunek bankowy.


 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowań jednorodzinnych na 2017 rok (dostepny po kliknięciu w grafikę).

Załączniki

+ 4 głosów: 5 (80%) 1 -
Udostępnij na Google+