Demo Day WAB - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Demo Day WAB

data aktualizacji: miesiąc temu 24.02.2021, odsłon: 166, ~UM Puławy
Data i miejce wydarzenia

25.02.2021


Już jutro odbędzie się Demo Day WAB
Link do wydarzenia

Wydarzenie będzie można oglądać na żywo klikając tutaj.

Wschodni Akcelerator Biznesu to platforma startowa dla nowych pomysłów. Jest ona finansowana w ramach projektu realizowanego przez PARP z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia jest inkubacja podmiotów poprzez rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup za pomocą kompleksowego programu wsparcia, służącego przekształcaniu pomysłów biznesowych w produkty, dostosowanie ich do warunków rynkowych według przyjętej metodologii oraz opracowanie rentownych modeli biznesowych. Efektem realizacji projektu będzie wzrost liczby innowacyjnych przedsiębiorstw, budowanie i promowanie ekosystemu przedsiębiorczości typu start-up w Polsce Wschodniej.

Za zarządzanie Platformą odpowiedzialny jest Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (jako Animator/Partner wiodący) przy wsparciu 8 partnerskich podmiotów (instytucje otoczenia biznesu, akceleratory, uczelnie, instytuty badawcze, duże/średnie przedsiębiorstwa, fundusze VC).

Do współpracy przy realizacji projektu (jako ekosystem utworzony wokół Platformy) zaangażowano również wiele podmiotów: jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, funduszy kapitałowych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw. Podmioty będą podejmować działania w zakresie szerzenia kultury przedsiębiorczości i wspierania przedsiębiorców.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020  Powstało 6 platform Startowych, które mają za zadanie wspierać nowe pomysły biznesowe.

 

Jednym z nich jest Wschodni Akcelerator Biznesu, który centralnie zlokalizowany jest w Puławskim Parku naukowo-Technologicznym.

Przy pomocy partnerstwa z:  firm zewnętrznych, jednostek naukowych oraz instytutów wspomaga młodych ludzi podczas projektowania swojego biznesu.

Partenari projektu są :

UMCS
INS
GRUPA AZOTY PUŁAWY
INNOFIN
REBELS VALLEY
NETRIX GROUP
NETRIX VENTURES

Młode spółki wchodzące w proces inkubacji Wschodniego Akceleratora Biznesu mogą liczyć na pomoc de minimis w wysokości ok 70 tys zł. Są to zarówno usługi podstawowe tj, księgowość, szkolenia, najem powierzchni biurowych jak również usługo specjalistyczne – niezbędne to wytworzenia MVP.

Więcej na www.wab.biz.pl

Do dnia dzisiejszego WAB podpisał 187 umów inkubacyjnych w ośmiu  rundach naboru z czego 133 spółki zakończyło pozytywnie proces inkubacyjny i otrzymało rekomendacje do dalszego procedowania dofinansowania inwestycyjnego w ramach działania 1.1.2 POPW.

25 lutego 2021 na Demo Day kolejnych 14 Startupów ukończy inkubację w WAB. Panel Ekspertów, po wysłuchaniu prezentacji , podejmie decyzje o gotowości Startupa do dalszej drogi biznesowej.

Proces inkubacyjny trwa max 6 miesięcy. Jest to czas wytężonej pracy zarówno Startupa jak również menadżera projektu, który ściśle współpracuje z pomysłodawcą w celu stworzenia ostatecznej wersji MVP Minimum Viable Product.

W ostatnim kroku inkubacji Startup otrzymuje Raport o prawidłowym przebiegu procesu inkubacyjnego, co umożliwia mu to skorzystanie z dofinansowania inwestycyjnego na dalszą realizację pomysłu do 1 mln PLN.

W ramach kolejnego działania (1.1.2) Programu Operacyjnego Polski Wschodniej PARP ogłosił do tej pory 6 rund naboru i dofinansował w sumie 145  projekty w tym 33 Startupy, które zakończyły inkubację w platformie startowej WAB. Łącznie Spółki WAB otrzymały blisko 32 mln PLN dotacji inwestycyjnej.

Spółki, które ukończyły proces inkubacyjny WAB wychodzą z „ramion” platformy z koszykiem wiedzy i dodatkowych umiejętności w prowadzeniu skalowalnego biznesu.

Innowacyjne spółki lokują swoje biznesy na terenie PPNT w Puławach.

Takim przykładem są firmy

 

MakeGrowLab

 swoją siedzibę posiada w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym ściśle współpracuje z mikroorganizmami by zamienić bioodpady na materiały zastępujące tworzywa sztuczne!!!MakeGrowLab jest pomysłem, który łączy w sobie dizajn z nauką i biznesem w celu wprowadzenia innowacyjnych, zrównoważonych i biodegradowalnych produktów/materiałów, które łączą procesy biologiczne z masową produkcją.

Pierwszym produktem pomysłu MakeGrowLab jest SCOBY- materiał tkany przez mikroorganizmy.

Vertigo

Ulokowało swoją zautomatyzowaną farmę wertykalną na terenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Na farmie rosnąć będą zioła z których w procesie ekstrakcji będą pozyskiwane drogocenne olejki poszukiwane na przykład przez producentów kosmetyków.

W okresie najbliższego miesiąca WAB planuje podpisać kolenie 16 umów inkubacyjnych z najlepszymi pomysłami złożonymi do dziewiątej rundy naboru.
31 stycznia 2021 zakończył się nabór do kolejnej 10 rundy. Wpłynęło 261 pomysłów, które teraz podlegają ocenie.
Bardzo dobrą informacją jest to, iż WAB uruchomił kolejne nabory w 2021 roku, co będzie stanowiło szansę następnych pomysłodawców  tworzących innowację w specjalizacjach naszego województwa: biogospodarki  żywności, ekologii, IT

Poniżej link do opisów pomysłów startupów.

https://wab.biz.pl/startup-wab/

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+