Dotacja dla OPECu na modernizację sieci - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Dotacja dla OPECu na modernizację sieci

data aktualizacji: 20 dni temu 15.07.2020, odsłon: 300, ~UM Puławy

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach pozyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu inwestycyjnego pt. „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Puławy” w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa w tej sprawie została podpisana 10 lipca 2020 roku.

W ramach Projektu zostanie wybudowane 0,480  km sieci ciepłowniczej oraz zostanie zmodernizowana sieć na długości  0,970 km. Powstanie również 20 nowoczesnych węzłów indywidualnych.

 

Celem projektu jest:

    zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oszacowane na poziomie 5763,53 GJ/rok,

    redukcja emisji pyłów – 0,036  Mg/rok,

   szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych –  464,26 tony równoważnika CO2.

 

Całkowity koszt realizacji projektu:                                     4 367 607,00 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych:                                     3 417 800,00 PLN

Dofinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW:              2 392 460,00 PLN

 

Realizacja projektu inwestycyjnego

OPEC Sp. z o.o. rozpoczął realizację projektu inwestycyjnego pt. „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Puławy”. Prace rozpoczęły się od budowy osiedlowej sieci cieplnej dla projektowanych budynków TBB Sp. z o.o. S.K. przy ul. Skowieszyńskiej. Po demontażu istniejącej nawierzchni przystąpiono do wykopów a następnie układania rur. Sieć wykonywana jest w technologii bezkanałowej z rur preizolowanych o średnicy dn/Dz=150/250mm.

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+