Działania Straży Miejskiej przy ulicy Krańcowej - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Działania Straży Miejskiej przy ulicy Krańcowej

data aktualizacji: 6 miesięcy temu 6.02.2019, odsłon: 433, ~Łukasz Kołodziej

Straż Miejska informuje, że od dnia 04.02.2019 r. będzie prowadziła działania, które zobligują właścicieli pojazdów  parkujących w ciągu ulicy Krańcowej oraz na drodze dojazdowej do Biblioteki Miejskiej do przestrzegania obowiązujących tam znaków B-36 „zakaz zatrzymywania”. Właściciele parkujących tam pojazdów popełniają wykroczenie z art. 92 §1. Kodeksu wykroczeń, a pojazdy utrudniają przejazd służbom komunalnym oraz innym użytkownikom drogi, stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym. 


Widząc trudną sytuacje parkingową mieszkańców osiedla Krańcowa-Cichockiego, Straż Miejska wystąpiła z inicjatywą do Zarządu Dróg Miejskich o przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. W dniu 05.02.2019 r. przeprowadzono przegląd organizacji ruchu  w rejonie ul. Krańcowej i dojazdu do Biblioteki Miejskiej.  Jak wydaje się, wynikiem będzie zmiana przez ZDM organizacji ruchu na tej ulicy, co powinno skutkować powstaniem około 20 nowych miejsc parkingowych. Przyczyni się to do przynajmniej częściowego rozwiązania problemu z parkowaniem aut w tym rejonie.

Przypominamy, że rozwiązanie wciąż narastających problemów z brakiem miejsc parkingowych na terenie Puław leży w gestii właścicieli terenu czyli spółdzielni Mieszkaniowych.


Rozumiejąc trudności wynikające z braku miejsc parkingowych w terenie osiedla, strażnicy w początkowym okresie będą udzielali pouczeń w celu przypomnienia kierowcom o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Właściciele pojazdów, którzy mimo pouczeń nadal nie będą stosować się do obowiązujących przepisów, mogą zostać ukarani mandatem karnym.

Jednocześnie zdając sobie sprawę, że środki represyjne nie rozwiązują problemu braku miejsc parkingowych oraz mając na uwadze żywotny interes mieszkańców naszego miasta, prosimy właścicieli pojazdów o zainteresowanie problemem właściciela terenu, czyli spółdzielnie mieszkaniową.

Straż Miejska wystosuje również pisma do INTERNUSU oraz Bio-Relaxu z prośbą o zapewnienie miejsc parkingowych dla swoich pacjentów, którzy w zdecydowanej większości parkują pojazdy w miejscach niedozwolonych.

Działania powyższe są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku mieszkańcom osiedla Krańcowa, jak i osobom korzystającym z usług poradni medycznych.

+ 9 głosów: 9 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+