Dzień Pracownika Socjalnego - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Dzień Pracownika Socjalnego

data aktualizacji: 6 dni temu 20.11.2020, odsłon: 181, ~UM Puławy

W sobotę 21 listopada będziemy obchodzili Dzień Pracownika Socjalnego. Ze względu na sytuację związaną z pandemią, w tym roku niestety nie ma możliwości osobistego przekazania podziękowań na ręce wszystkich ludzi zaangażowanych w niesienie pomocy bliźniemu. Zdjęcia umieszczone w artykule pochodzą z ubiegłego roku. Mamy nadzieję, że w 2021 roku uroczystość ta powróci do swojej tradycyjnej formy.

Dzisiaj Prezydent Miasta Puławy kieruje symboliczny list z podziękowaniami dla wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. 


 

 

List Prezydenta Miasta do pracowników socjalnych. Treść listu umieszczono pod zdjęciem.


Nagrodzeni pracownicy socjalni w 2019 roku.


Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem obchodzonym 21 listopada ustanowionym ustawą o pomocy społecznej. Jest to dzień wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. 

Pracownik socjalny angażuje się w środowiskach społecznych, w których znajdują się ludzie wymagający pomocy w usamodzielnieniu. Niesie pomoc tym ludziom, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych. Rolą pracownika socjalnego jest zapewnienie swoim podopiecznym podstawowych i godnych warunków do życia poprzez organizowanie pomocy w różnych sferach ich życia.

Dziś, w czasach epidemii Państwa praca jest jeszcze trudniejsza i wymagająca. Pomoc jaką niesiecie drugiemu człowiekowi jest piękną, ale też ciężką pracą. Każdy dzień wymaga od Was zrozumienia ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy, jak również stawia wyzwanie jak przeciwstawić się tym trudom. Towarzyszycie cierpiącym, podejmujecie bardzo ważne decyzje, które często mają zasadniczy wpływ na jakość życia całych rodzin.

Życzę zadowolenia i satysfakcji z pracy, której wykonanie wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również zrozumienia dla ludzkiej słabości. Praca socjalna to odpowiedzialne zadanie, które zawsze powinno budzić szacunek i wdzięczność całej społeczności lokalnej. Każdy człowiek zasługuje na to, by nie czuł się sam ze swoimi problemami i tragediami. Ten cel przyświeca Państwa codziennym zadaniom. Życzę wszystkim pracownikom osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszystkich zamierzeń, a także wiele sił w służbie, zaangażowania i determinacji.

Obecna sytuacja nie pozwala na tradycyjne obchodzenie Dnia Pracownika Socjalnego. Mam nadzieję, że za rok święto będące uhonorowaniem Państwa pracy będziemy mogli obchodzić wspólnie. Składam wszystkim pracownikom socjalnym serdeczne podziękowania

i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym.

+ 7 głosów: 7 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+