Fundusze na badania rynku: nabór wniosków - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Fundusze na badania rynku: nabór wniosków

data aktualizacji: ponad rok temu 8.02.2018, odsłon: 302, ~Łukasz Kołodziej

W Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 trwa konkurs w poddziałaniu 3.2.1 Badania na rynek, w ramach którego dla miast średnich przeznaczono 400 mln zł.

Nabór wniosków dla firm z miast średnich w konkursie Badania na rynek trwa tylko do 28 lutego 2018 r. Przedsiębiorcy mogą starać się nawet o 20 mln zł na realizację wdrożenia wyników projektów badawczych. Celem wdrożenia wyników prac B+R oraz efektem projektu musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (lub usług). 

Dotacje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) można wykorzystać np. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, a także na zakup nieruchomości lub budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal. Przedstawiciele MŚP mogą także otrzymać dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie PARP

Strona Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+