Galeria Sztuki JAG zaprasza na wernisaż - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Galeria Sztuki JAG zaprasza na wernisaż

data aktualizacji: 10 miesięcy temu 8.07.2019, odsłon: 734, ~UM Puławy
Data i miejce wydarzenia

13.07.2019

Galeria Sztuki JAG (ul.Dąbrowskiego 9)


Galeria Sztuki JAG, ul.Dąbrowskiego 9, zaprasza w sobotę 13 lipca o godzinie 17:30 na wernisaż malarstwa i rysunku Józefa Grzegorza Michałka i Edwarda Tuza oraz wieczór poezji Edo Tuza przy akompaniamencie syna.


Edward Tuz u. 1949 - Szałas. Naukę praktycznego zawodu pobierał w kieleckim Technikum Budowlanym i w Politechnice Świętokrzyskiej. Od 1978 r. zajmuje się malarstwem, rysunkiem, projektowaniem wnętrz i ilustrowaniem wydawnictw literackich, ze szczególnym uwzględnieniem tych dotykających sacrum. Do artystycznego świata wyobraźni wiodła go najpierw droga poprzez obowiązkową służbę wojskową gdzie dzięki swym zdolnościom i umiejętnościom, pełnił funkcje plastyka, a w wolnych chwilach rysował i malował „swoje obrazy”. Zafascynował się twórczością Witkacego i światem wyobrażonym – alternatywnym do rzeczywistego. Fascynowała go także neorealistyczna forma obrazowania psychicznie i społecznie zapętlonej rzeczywistości. W tym czasie namalował cykl obrazów „Agwazja” (odczytywany jako: agresja /inwazja).

Z czasem jego twórczość ulega ekspresywnemu uspokojeniu. Pojawiają się motywy o charakterze sakralnym, a ulubione obrazy pejzażowe stają się pretekstem do przedstawiania ziemi i nieba. Pomocne jest w tym sięganie przez autora do literackich tekstów, zarówno tych poetyckich, jak też natchnionych (np. Biblia). W ziemskiej, pierwszoplanowej przestrzeni jego obrazów, tych nieco wcześniejszych, bardzo często pojawiają się instrumenty muzyczne, wpisane w relacje z innymi przedmiotami, znaczeniowo przeinaczone na podobieństwo osobistego zasłuchania w muzyczne tony własnych doznań i odczuć. Muzyka poważna jak i poezja, szczególnie J. C. Norwida stanowią istotne inspiracje artystyczne dla autora. Romantyczne usposobienie sprzyja postrzeganiu świata emocji, które z kolei przekładane są na delikatne, subtelne tony stwarzanej materii obrazu możliwego do odczytywania w kategoriach piękna.

Więcej o artyście.


Józef Grzegorz Michałek urodzony w Lipsku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (ASP) w Poznaniu. Dyplom uzyskał w 1989 roku. Studia podyplomowe ukończył w Katedrze Sztuki Politechniki Radomskiej w 2001 roku. Tworzy w dziedzinie malarstwa, grafiki, rysunku i scenografii. Przez wiele lat kierował pracownią plastyczną w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. Był nauczycielem plastyki w Studium Nauczycielskim i LO w Solcu nad Wisłą. Współpracował z różnorodnymi czasopismami, publikował rysunki, grafiki i rysunki satyryczne m.in. w Kieleckim „Echu Dnia”.

Organizował i brał udział w plenerach plastycznych i seminariach dotyczących sztuki najnowszej. Uczestnik i inicjator licznych aukcji charytatywnych na rzecz potrzebujących. Zajmuje się teoretycznym zapisem „czynności” plastyczno-filozoficznej i definiowaniem wybranych zagadnień sztuki. Swoje prace prezentował na ponad 30 wystawach indywidualnych i ponad 250 zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. we Włoszech, Rosji, Niemczech, Gruzji, USA, Serbii, Chorwacji, Egipcie, na Węgrzech, Słowacji czy Ukrainie. Prace artysty znajdują się w kolekcjach oficjalnych i prywatnych w kraju i za granicą: w Kanadzie, USA, Austrii, Szwajcarii, Francji, Niemczech (…).

Należy do Stowarzyszenia Pastelistów Polskich i Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Więcej o artyście.

+ 1 głosów: 1 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+