Gdzie uzyskamy pomoc medyczną w czasie pandemii - numery kontaktowe - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Gdzie uzyskamy pomoc medyczną w czasie pandemii - numery kontaktowe

data aktualizacji: ponad rok temu 18.03.2020, odsłon: 8330, ~UM Puławy

Starostwo Powiatowe w Puławach informuje o sposobie organizacji systemu opieki medycznej w powiecie puławskim, który został wprowadzony na czas trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.AKTUALIZACJA 3.04.2020 r.

SP ZOZ w Puławach informuje, że z dniem 1 kwietnia 2020 roku nocna i świąteczna opieka lekarska - ambulatorium dla dorosłych, zostaje przeniesione do Przychodni Specjalistycznej przy ul. Centralnej 16 w Puławach


W przypadku nagłego zachorowania jest możliwość uzyskania porady telefonicznej pod numerem tel. 603 566 999.

W przypadku nagłych zachorowań dzieci, zostały uruchomione całodobowe porady lekarzy pediatrów w POZ nr 4 przy ul. Kołłątaja 51 w Puławach, pod numerem tel. 605 891 355.

 

ŻRÓDŁO: www.pulawy.powiat.pl


AKTUALIZACJSA 23.03.2020 r.

Jednoimienny szpital zakaźny w Puławach – czy musimy obawiać się izolacji miasta?
- Nie. Organizacja w puławskim szpitalu placówki zakaźnej, która będzie udzielała pomocy mieszkańcom regionu zarażonym koronawirusem, nie oznacza tworzenia w Puławach tzw. „czerwonej strefy”, czy wprowadzania innych, szczególnych ograniczeń.

Jak będzie wyglądała opieka nad pacjentami, potrzebującymi ogólnej porady lekarskiej?
- Należące do SPZOZ w Puławach Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) będą funkcjonowały normalnie, przy zachowaniu dodatkowych środków ostrożności, wynikających z sytuacji zagrożenia epidemicznego. Ogólną poradę lekarską będzie można otrzymać w każdej z czterech Przychodni na terenie Puław: POZ nr 1 – ul. Partyzantów 17, POZ nr 2 – ul. Skłodowskiej 10, POZ nr 3 – ul. Kilińskiego 22, POZ nr 4 – ul. Kołłątaja 51. Przychodnie są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00. Numery telefonów do Przychodni POZ znajdują się na stronie internetowej: http://szpitalpulawy.pl/?przychodnia=przychodnie-poz

- Ponadto zostaje uruchomiona Poradnia dla dzieci chorych w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 4 ul. Kołłątaja 51. W przypadku nagłego zachorowania dziecka jest możliwa porada lekarska w Przychodni, jednakże z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną prosimy o wcześniejszą konsultację telefoniczną pod numerem tel. 605-891-355 lub 81 45-02-390.

Czy nastąpią zmiany w sposobie świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?
- Nie. Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane będą w formie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w Przychodni POZ Nr 1, 24-100 Puławy, ul. Partyzantów 17. tel. 81 45 02 313. Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia (iniekcje i zabiegi zlecone przez lekarza, realizowane w POZ). Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 – 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Czy pacjenci Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej mogą otrzymać pomoc w przychodniach POZ należących do puławskiego SP ZOZ?
- Pacjenci będą mogli w miarę możliwości SP ZOZ w Puławach otrzymać pomoc w przychodniach POZ należących do SP ZOZ. Należy pamiętać, że ze względu na system rozliczeń z NFZ, przed uzyskaniem porady należy złożyć deklarację wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej o wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Wyboru lekarza w POZ można dokonać bezpłatnie dwa razy w ciągu roku kalendarzowego.

Jak będzie wyglądała pomoc medyczna w nagłych przypadkach?
- W nagłych sytuacjach, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia jak np. zawał serca, udar czy wypadek komunikacyjny, pacjenci będą przewożeni do szpitali w Rykach, Dęblinie, Opolu Lubelskim i Lublinie. Bez zmian, w takich przypadkach należy dzwonić na ogólne telefony alarmowe – 112 lub 999. Pacjenci w stanach urazów jak np. skręcenia czy złamania, uzyskają pomoc w przychodni na ul. Centralnej 16, gdzie prowadzona jest opieka ambulatoryjna w godzinach 8:00 – 18:00.

Czy pacjenci będą mogli korzystać z porad lekarzy specjalistów?
- Tak, wizyty w poradniach specjalistycznych będą odbywały się w Przychodni Specjalistycznej na ul. Centralnej 16. Z uwagi na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego, spodziewamy się, że terminy wizyt zaplanowanych u lekarzy specjalistów będą wymagały zmiany terminu . W takich wypadkach pacjenci zostaną wcześniej poinformowani o przeniesieniu wizyty na nowy termin.

Gdzie, w tych trudnych chwilach można uzyskać wsparcie psychologiczne?
- Dyżur telefoniczny pełni Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Porady udzielane są telefonicznie pod nr 785 027 111, w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 a od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.
Pomoc psychologa otrzymamy także pod nr 81 888 53 05, 81 888 53 06 i 800 110 001 (bezpłatna infolinia), w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
- SP ZOZ w Puławach również zabezpiecza pomoc psychologiczną dla swoich pacjentów, pracowników i ich rodzin poprzez porady telefoniczne psychologów: Pani Magdalena Kowalska tel. 509 975 770 oraz mgr Jacek Samoń tel. 508 055 764 w dni powszednie godzinach od 7:30 do 15:00.


Jak będzie wyglądała opieka nad pacjentami, potrzebującymi ogólnej porady lekarskiej?

Należące do SPZOZ w Puławach Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) będą funkcjonowały normalnie, przy zachowaniu dodatkowych środków ostrożności, wynikających z sytuacji zagrożenia epidemicznego. Ogólną poradę lekarską będzie można otrzymać w każdej z czterech Przychodni na terenie Puław: POZ nr 1 – ul. Partyzantów 17, POZ nr 2 – ul. Skłodowskiej 10, POZ nr 3 – ul. Kilińskiego 22, POZ nr 4 – ul. Kołłątaja 51.

Przychodnie są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00. Numery telefonów do Przychodni POZ znajdują się na stronie internetowej: http://szpitalpulawy.pl/?przychodnia=przychodnie-poz


Ponadto zostaje uruchomiona Poradnia dla dzieci chorych w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 4 ul. Kołłątaja 51. W przypadku nagłego zachorowania dziecka jest możliwa porada lekarska w Przychodni, jednakże z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną prosimy o wcześniejszą konsultację telefoniczną pod numerem tel. 605-891-355 lub 81 45-02-390.


Czy nastąpią zmiany w sposobie świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Nie. Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane będą w formie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w Przychodni POZ Nr 1, 24-100 Puławy, ul. Partyzantów 17. tel. 81 45 02 313.

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia (iniekcje i zabiegi zlecone przez lekarza, realizowane w POZ). Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 – 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.


Część przychodni niepublicznych zawiesiło swoją działalność. Co z pacjentami, którzy dotychczas leczyli się w NZOZ-ach?

Pacjenci będą mogli w miarę możliwości SP ZOZ w Puławach otrzymać pomoc w przychodniach POZ należących do SP ZOZ. Należy pamiętać, że ze względu na system rozliczeń z NFZ, przed uzyskaniem porady należy złożyć deklarację wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej o wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Wyboru lekarza w POZ można dokonać bezpłatnie dwa razy w ciągu roku kalendarzowego.


Jak będzie wyglądała pomoc medyczna w nagłych przypadkach?

W nagłych sytuacjach, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia jak np. zawał serca, udar czy wypadek komunikacyjny, pacjenci będą przewożeni do szpitali w Rykach, Dęblinie, Opolu Lubelskim i Lublinie. Bez zmian, w takich przypadkach należy dzwonić na ogólne telefony alarmowe – 112 lub 999. Pacjenci w stanach urazów jak np. skręcenia czy złamania, uzyskają pomoc w przychodni na ul. Centralnej 16, gdzie prowadzona jest opieka ambulatoryjna w godzinach 8:00 – 18:00.


Czy pacjenci będą mogli korzystać z porad lekarzy specjalistów?

Tak, wizyty w poradniach specjalistycznych będą odbywały się w Przychodni Specjalistycznej na ul. Centralnej 16. Z uwagi na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego, spodziewamy się, że terminy wizyt zaplanowanych u lekarzy specjalistów będą wymagały zmiany terminu. W takich wypadkach pacjenci zostaną wcześniej poinformowani o przeniesieniu wizyty na nowy termin.


 Jednoimienny szpital zakaźny w Puławach – czy musimy obawiać się izolacji miasta?

Nie. Organizacja w puławskim szpitalu placówki zakaźnej, która będzie udzielała pomocy mieszkańcom regionu zarażonym koronawirusem, nie oznacza tworzenia w Puławach tzw. „czerwonej strefy”, czy wprowadzania innych, szczególnych ograniczeń.


Gdzie, w tych trudnych chwilach można uzyskać wsparcie psychologiczne?

Dyżur telefoniczny pełni Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Porady udzielane są telefonicznie pod nr 785 027 111, w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00, a od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.
Pomoc psychologa otrzymamy także pod nr 81 888 53 05, 81 888 53 06 i 800 110 001 (bezpłatna infolinia),w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.


SP ZOZ w Puławach również zabezpiecza pomoc psychologiczną dla swoich pacjentów, pracowników i ich rodzin poprzez porady telefoniczne psychologów: Pani Magdalena Kowalska tel. 509 975 770 oraz mgr Jacek Samoń tel. 508 055 764 w dni powszednie godzinach od 7:30 do 15:00.


NUMERY KONTAKTOWE

Osoby wracające z miejsc występowania ognisk koronawirusa lub z objawami chorobowymi wskazującymi na zakażenie prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału Nadzoru Przeciwepidemicznego (SANEPID), w godzinach urzędowania 7:30 – 15:05 pod nr tel. 81 886 12 05, całodobowo pod nr tel. 509 282 119, 504 758 135, 669 322 777.

Infolinia NFZ: 800 190 590


Oddział zakaźny SP ZOZ w Puławach (Punkt pielęgniarski): 81 450 22 05


Numery telefonów do Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

  • Przychodnia POZ nr 1, ul. Partyzantów 17, 24-100 Puławy, tel. 81 45-02-313
  • Przychodnia POZ nr 2, ul. Skłodowskiej 10, 24-100 Puławy, tel. 81 45-02-326
  • Przychodnia POZ nr 3, ul. Kilińskiego 22, 24-100 Puławy, tel. 81 45-02-385
  • Przychodnia POZ nr 4,  ul. Kołłątaja 5, 24-100 Puławy, tel. 81 45-02-390
  • Poradnia dla dzieci chorych w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 4 ul. Kołłątaja 51 tel. 605-891-355 lub 81 45-02-390

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w Przychodni POZ nr 1, 24-100 Puławy, ul. Partyzantów 17 tel. 81 45 02 313.


W nagłych sytuacjach, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia jak np. zawał serca, udar czy wypadek komunikacyjny, pacjenci będą przewożeni do szpitali w Rykach, Dęblinie, Opolu Lubelskim i Lublinie. Bez zmian, w takich przypadkach należy dzwonić na ogólne telefony alarmowe – 112 lub 999. Pacjenci w stanach urazów jak np. skręcenia czy złamania, uzyskają pomoc w przychodni na ul. Centralnej 16, gdzie prowadzona jest opieka ambulatoryjna w godzinach 8:00 – 18:00.


Wsparcie psychologiczne:

  • Dyżur telefoniczny pełni Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Porady udzielane są telefonicznie pod nr 785 027 111, w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 a od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.
    Pomoc psychologa otrzymamy także pod nr 81 888 53 05, 81 888 53 06 i 800 110 001 (bezpłatna infolinia), w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
  • SP ZOZ w Puławach również zabezpieczył pomoc psychologiczną dla swoich pacjentów, pracowników i ich rodzin poprzez porady telefoniczne psychologów: Magdalena Kowalska tel. 509 975 770 oraz mgr Jacek Samoń tel. 508 055 764 w dni powszednie godzinach od 7:30 do 15:00.
+ 3 głosów: 17 (18%) 14 -
Udostępnij na Google+