I Forum Dialogu Polski Wschodniej - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

I Forum Dialogu Polski Wschodniej

data aktualizacji: 7 miesięcy temu 8.10.2019, odsłon: 519, ~UM Puławy

8 października w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się I Forum Dialogu Polski Wschodniej, które było okazją do dyskusji nad aktywnym wsparciem rozwoju przemysłu i przedsiębiorstw. Forum to szansa na wypracowanie propozycji kierunków działań zwiększających możliwości lokalnej przedsiębiorczości zwłaszcza tej opartej na nowoczesnych technologiach rozwoju. Wśród prelegentów forum znalazł się min. Artur Soboń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, który podsumował dotychczasowe  efekty działań rozwojowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i plany na przyszłość w naszym regionie.Udział w Konferencji wzięli, eksperci ze środowiska biznesu, ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, przedstawiciele administracji samorządowej i publicznej oraz największych ośrodków przemysłowych, jak również przedstawiciele reprezentujący środowisko naukowe.Aktywne zaangażowanie Politechniki Warszawskiej reprezentowanej przez Wydziały Inżynierii Materiałowej, Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Inżynierii Chemicznej i Procesowej pozwoli na zaprezentowanie potencjału współpracy zapoczątkowanego podpisaniem umowy badawczo – wdrożeniowej pomiędzy Puławskim Parkiem Naukowo – Technologicznym i Material Consulting Sp. z o.o. Biorąc pod uwagę planowaną tematykę forum, możliwości technologicznego wsparcia przemysłu na terenach makroregionu Polski Wschodniej w oparciu o kapitał intelektualny i infrastrukturalny Politechniki Warszawskiej może stać się osią debaty poświęconej kształtowi polityki rozwoju gospodarczego makroregionu na lata 2021 – 2027.+ 3 głosów: 3 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+