I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: ponad rok temu 14.11.2017, odsłon: 706, ~Łukasz Kołodziej

Informuję, że w dniu 16 listopada 2017 r.  (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, odbędzie się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Puławy.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
3.Ślubowanie radnych.
4.Ustalenie porządku obrad.
5.Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta

a) zgłaszanie i prezentacja kandydatów na funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

6.Przejęcie przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta obowiązków  prowadzenia sesji od Przewodniczącej Rady Miasta Puławy.

PRZERWA

7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta:
a) zgłaszanie i prezentacja kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Miasta,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 
8. Wybór Sekretarza Rady Miasta:
a) zgłaszanie i prezentacja kandydatów na funkcję Sekretarza Rady Miasta,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przyjęcie Regulaminu wyboru Sekretarza Rady Miasta,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

9. Interpelacje i zapytania radnych.  
10.Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia.
11.Zakończenie obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miasta.

             Przewodnicząca Rady Miasta Puławy
                             Bożena Krygier 

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+