II tura odkomarzania miasta - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

II tura odkomarzania miasta

data aktualizacji: 20 dni temu 15.07.2020, odsłon: 965, ~UM Puławy

W środę 15 lipca rozpocznie się II tura akcji zwalczania kleszczy, komarów i meszek na terenach Miasta Puławy.

Urząd Miasta corocznie zwiększa środki przeznaczone na akcję, posiada jednak zaledwie ok. 100 ha, czyli niecałe 2%, z powierzchni ogólnej miasta (wynoszącej 5061 ha) tj. skwerów, terenów rekreacyjno – wypoczynkowych, placów zabaw, terenów zielonych przy placówkach oświaty czy drogach. Tylko te obszary z nielicznymi wyjątkami (park Czartoryskich należący do IUNG, czy wały wiślane - własność Wód Polskich) mogą być włączone w akcję. Ze względów prawnych nie można wchodzić z opryskami na inne tereny prywatne czy własność nie należącą do miasta. Dlatego, aby zwalczyć plagę komarów, niezbędny jest udział w odkomarzaniu właścicieli pozostałych działek, a w szczególności terenów należących i zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe.

Tylko skoordynowane działania wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie miasta mogą przynieść wymierne efekty w walce z plagą komarów.

Dlatego Prezydent Miasta Puławy Paweł Maj zwrócił się z prośbą do trzydziestu siedmiu Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych oraz Starostwa Powiatowego w Puławach z prośbą, by włączyły się w wysiłek walki z plagą komarów i zajęły się odkomarzaniem na należących do nich terenach.

Prezydent zachęca także do zgłaszania wspólnotom, spółdzielniom, zarządcom i właścicielom terenów, konieczności odkomarzania należących do nich obszarów.

Corocznie w stosunku do poprzednich lat Urząd Miasta zwiększa środki i obszar na którym stosuje odkomarzanie. Dla porównania w roku 2017 r. i w 2018 wystarczający był jednokrotny oprysk terenów rekreacyjno – wypoczynkowych i placówek oświatowych w miesiącu lipcu, a nawet dopiero we wrześniu. Od dwóch lat mamy coroczne powodzie. Poprzednio wylew Wisły wystąpił w 2010 roku. Świadczy to o obecnej powadze problemu na niespotykaną w ostatnich latach skalę. W 2010 r. zostały przeprowadzone opryski z samolotu wykonywane przez wojsko. Finansowane z rezerwy celowej budżetu państwa jako likwidacja skutków powodzi. Odkomarzono wtedy całe dorzecze Wisły na terenie min. województwa i całego powiatu puławskiego.


 


W tym tygodniu specjalizująca się w nich firma po raz kolejny dokona oprysków na ponad czterdziestu obszarach zielonych: Park Czartoryskich, bulwar nadwiślański, pobrzeże Wisły (od starego mostu do Parchatki), błonia, Skwer Niepodległości, skwer przy ul. Legionu Puławskiego, skwer przy ul. 6 Sierpnia, skwer przy ul. Kujawskiego, Park „Solidarności”, okolice tężni solankowej, zieleń wokół Urzędu Miasta, stadionu miejskiego, biblioteki, dworca autobusowego, Domu Chemika, szkół miejskich itp. Nadmienić należy, że miasto od lat stawia także na naturalne metody walki z komarami budując wieże lęgowe dla jerzyków odżywiających się tymi owadami oraz rozdając budki lęgowe mieszkańcom miasta.Miejsca przeprowadzania akcji

Lp.

Obszar

 1.  

Bulwar nad Wisłą  - od ul. 6 Sierpnia/ ul. Wiślana do mostu im. Jana Pawła II

 

 

 1.  

Pobrzeże Wisły od mostu im. I. Mościckiego do granic z Parchatką (ograniczone wałem przeciwpowodziowym), w tym ścieżka rowerowa wzdłuż wału wiślanego

 1.  

Błonia pomiędzy ul. Słowackiego, ul. Kaniowczyków, ZSO Nr 1 a Stacją Paliw PKN Orlen przy ul. Lubelskiej

 1.  

Tereny zieleni na Marinie Puławy przy ul. Portowej oraz tereny zieleni wzdłuż ciągu pieszego prowadzącego do wieży widokowej za Mariną

 1.  

Skwer Niepodległości pomiędzy Al. Królewską, ul. Czartowskich, Al. Małą

 

i ul. Piłsudskiego

 1.  

Plac zabaw i siłownia przy ul. Kołodzieja; teren przy skrzyżowaniu ul. Kołodzieja i ul. Górnej;  działka

 1.  

Zieleńce przy ZSO Nr 2 – fragmenty działek nr 502/36, 502/34, 502/82

 1.  

Skwer przy ul. Legionu Puławskiego – działka nr 3087/61

 1.  

Plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Kochanowskiego/Sienkiewicza – działki nr 859/5 i 860/2

 1.  

Skwer przy ul. 6-go Sierpnia – położony w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisły, w sąsiedztwie Tawerny; działki nr: 106/12, 106/13, 138;

 1.  

Skwer przy ul. Sieroszewskiego - teren przylegający do zabytkowej willi i ogrodu przy ul. Sieroszewskiego; działka nr 3243/7 

 1.  

Zieleniec z krzewami cisu przy ul. Gdańskiej – położony u zbiegu ul. Gdańskiej
i ul. Centralnej; fragment działki nr 2757/4

 1.  

Zieleniec przy skrzyżowaniu ulic Wróblewskiego i Prusa; działki i fragmenty działek nr:  615/37, 615/40, 615/41, 615/44, 615/45, 615/47, 615/15

 1.  

Skwer przy ul. Kujawskiego – teren pomiędzy Galerią Zieloną a Urzędem Skarbowym;

 

nr działki 1423/18

 1.  

Park „Solidarności” – pomiędzy os. Wróblewskiego a os. Leśna PSM, ul. Jaworową i ul. Eustachiewicza

 1.  

Skwer przy ul. Polnej (teren pomiędzy przedszkolem Nr 10 i Nr 13. Tężnia solankowa i siłownia na powietrzu)

 1.  

Tereny zieleni wokół budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Partyzantów i kortów tenisowych przy ul. Wróblewskiego

 1.  

Tereny zieleni wokół budynku Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 4

 1.  

Tereny zieleni Placu im. Fryderyka Chopina przed budynkiem Urzędu Miasta przy ul. Lubelskiej 5

 1.  

Tereny zieleni pomiędzy ul. Wojska Polskiego a drogą dojazdową do budynku Urzędu Miasta Puławy od ul. Lubelskiej (teren pomiędzy posesjami Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”, Komendy Powiatowej Policji a budynkami kościoła Parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej, Sądu Rejonowego i Urzędu Miasta Puławy)

 1.  

Skwer przy Dworcu PKS - tereny zieleni wzdłuż drogi dojazdowej do budynku Urzędu Miasta Puławy od ul. Lubelskiej

 1.  

Tereny zieleni wokół Stadionu Miejskiego i kompleksu basenów przy ul. Hauke-Bossaka

 1.  

Park puławski – ul. Czartoryskich 8 (część górna parku, obejście budynku pałacu, ogród dolny, teren przy łasze wiślanej)

 1.  

Teren wokół Pałacu Marynki – ul. Kazimierska 2

 1.  

Teren wokół Biblioteki Miejskiej

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 2 – ul. Norblina 17

 

 

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 3 – ul. Legionu Puławskiego 6

 

 

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 5 – ul. Słowackiego 5a

 

 

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 7 – ul C. K. Norwida 30

 

 

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 8 – ul. C. K. Norwida 4

 

 

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 10 – ul. Karpińskiego 8

 

 

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 13 – ul. Skłodowskiej 7b

 

 

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 14 – ul. Kołłątaja 17

 

 

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 15 – ul. Leśna 14

 

 

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 16 – ul. Krańcowa 9

 

 

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 18 – ul. Norwida 32 a

 

 

 1.  

Publiczne Przedszkole Integracyjne - ul. Czartoryskich 21

 

 

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 1 – ul. Kaniowczyków 1

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 6 – ul. Niemcewicza 4

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 10 – ul. 6 Sierpnia 30

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 2 – Al. Mała 10

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 3 – ul. Jaworowa 5

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 4 – ul. Zabłockiego 8

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 11 – ul. Legionu Puławskiego 8

 1.  

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – ul. Kaniowczyków 32

 1.  

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – ul. Wróblewskiego 11

 

+ 7 głosów: 10 (70%) 3 -
Udostępnij na Google+