DNI PUŁAW 2019 - od 31 maja do 2 czerwca odbędą się Dni Puław - miejsce: MARINA PUŁAWY - 3 dni niezapomnianych emocji - KONCERTOWO/RODZINNIE/TANECZNIE / Zapraszamy do wspólnego świętowania dni naszego miasta!

Informacja dla pszczelarzy i rolników - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Informacja dla pszczelarzy i rolników

data aktualizacji: 2 miesiące temu 11.03.2019, odsłon: 249, ~UM Puławy

W związku z pismem Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwracamy
się z prośbą o wypowiedzenie się w następujących sprawach:

  1. Obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych.
  2. Oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników, jak również działań, jakie należy podjąć w celu eliminacji sytuacji konfliktowych pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się grupami rolników.

Do 18 marca 2019 roku Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy zbiera opinie dotyczące systemu ubezpieczeń rolniczych oraz współpracy między pszczelarzami a rolnikami.

Mając na uwadze powyższe, Urząd Miasta Puławy do dnia 18 marca 2019r. zbiera wnioski i sugestie rolników i pszczelarzy w przedmiotowej sprawie, celem przedłożenia ich sejmowej Komisji Rolnictwa Rozwoju Wsi. Stanowisko można zająć w formie elektronicznej przesyłając e-maila na adres: um@um.pulawy.pl, środowisko@um.pulawy.pl  oraz w wersji papierowej składając stosowne pismo w sekretariacie Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5 pok. 1 (parter).

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+