Informacja dot. wywieszenia 4 wykazów nieruchomości – sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Informacja dot. wywieszenia 4 wykazów nieruchomości – sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

data aktualizacji: 14 dni temu 5.01.2022, odsłon: 177, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy zostały wywieszone 4 wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:

1.  wykaz nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 4468/9 o pow. 0,0259 ha, położonej przy ul. Sybiraków w Puławach – wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/2/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 4 stycznia 2022 r.;

2.  wykaz nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 4468/10 o pow. 0,0222 ha, położonej przy ul. Sybiraków w Puławach – wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/3/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 4 stycznia 2022 r.;

3.  wykaz nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 3085/30 o pow. 0,0240 ha, położonej przy ul. Saperów Kaniowskich w Puławach - wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/4/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 4 stycznia 2022 r.;

4.  wykaz nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 4468/8 o pow. 0,0365 ha, położonej przy ul. Sybiraków w Puławach - wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/5/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 4 stycznia 2022 r.

Wykazy stanowiące załączniki do: Zarządzenia Nr A/2/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 4 stycznia 2022 r., Zarządzenia Nr A/3/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 4 stycznia 2022 r., Zarządzenia Nr A/4/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 4 stycznia 2022 r. i Zarządzenia Nr A/5/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 4 stycznia 2022 r. podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia 24 stycznia 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wyżej wymienionych wykazów nieruchomości w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykazy nieruchomości znajdują się w załączonych niżej plikach *pdf

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+