Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (części działki nr 378/6) - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (części działki nr 378/6)

data aktualizacji: 18 dni temu 2.06.2021, odsłon: 62, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony: dzierżawa gruntu o pow. 12,25 m2, stanowiącego część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 378/6 o pow. ogólnej 0,1062 ha, położonej w Puławach przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego. 
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/89/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 31 maja 2021 r. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 20 czerwca 2021 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku .pdf

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+