Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 96/4 - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 96/4

data aktualizacji: miesiąc temu 15.10.2021, odsłon: 80, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, położonej przy ul. Władysława Kuncewicza w Puławach – obręb Kolejowa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: działka nr 96/4 o pow. 0,0354 ha.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/172/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 14 października 2021 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, tj. od dnia 14 października 2021 r. do dnia 3 listopada 2021 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku .pdf

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+