Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na rzecz najemców

data aktualizacji: miesiąc temu 15.10.2021, odsłon: 102, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których lokale mieszkalne przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, tj.: 
1. lokal mieszkalny nr 13 w budynku przy ul. Kołłątaja 10 opisany w załączniku do Zarządzenia Nr A/173/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 14 października 2021 r. (liczba porządkowa 1 w tabeli);
2. lokal mieszkalny nr 37 w budynku przy ul. Eustachiewicza 2 opisany w załączniku do Zarządzenia Nr A/173/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 14 października 2021 r. (liczba porządkowa 2 w tabeli).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/173/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 14 października 2021 r. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 14 października 2021 r. do dnia 3 listopada 2021 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku .pdf

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+