Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

data aktualizacji: 14 dni temu 5.01.2022, odsłon: 128, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których lokale mieszkalne zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców: 
1.  lokal mieszkalny nr 30 w budynku przy ul. Sienkiewicza 15, opisany w załączniku do Zarządzenia Nr A/6/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 4 stycznia 2022 r. (liczba porządkowa 1 w tabeli);
2.  lokal mieszkalny nr 23 w budynku przy ul. Krańcowej 23, opisany w załączniku do Zarządzenia Nr A/6/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 4 stycznia 2022 r. (liczba porządkowa 2 w tabeli);
3.  lokal mieszkalny nr 26 w budynku przy ul. Piłsudskiego 18, opisany w załączniku do Zarządzenia Nr A/6/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 4 stycznia 2022 r. (liczba porządkowa 3 w tabeli).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/6/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 4 stycznia 2022 r. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia 24 stycznia 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku .pdf

 

 

 

 

 

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+