Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. opracowania aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2030” - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. opracowania aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2030”

data aktualizacji: 29 dni temu 16.04.2021, odsłon: 56, ~UM Puławy

Zapytanie ofertowe dot. opracowania aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2030” - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miasto Puławy, w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na: opracowaniu  aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.informuje, iż Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy:

DS Consulting Sp. z o.o.,
ul. Jaśkowa Dolina 11b/3,
80-252 Gdańsk

Cena oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia  wynosi 69 126,00 zł.

Wybrana oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów - 98,93.

Łącznie w ramach prowadzonego postępowania wpłynęło sześć ofert. Oferty trzech Wykonawców zostały odrzucone, jeden Wykonawca złożył ofertę nieważną, dwóch Wykonawców podlegało ocenie punktowej.

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+