Informacja o zasiedleniu mieszkań - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Informacja o zasiedleniu mieszkań

data aktualizacji: ponad rok temu 29.04.2019, odsłon: 370, ~UM Puławy

W związku z planowanym zasiedleniem zwolnionych mieszkań komunalnych, sporządzony został projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych. Ostateczny wykaz zostanie sporządzony po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń do projektu, które można składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy (pok. Nr 1) w terminie do dnia 13.05.2019 r.

Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy

Lp       Nazwisko i imię                                            Adres zamieszkania

1          Domińscy Iwona i Łukasz                             Puławy, ul. Wólka Profecka 11

2          Miszczak Żaneta i Paweł                               Puławy, ul. Olszewskiego 3/16

W/w osoby wyraziły zgodę na piśmie na upublicznienie swoich danych osobowych.

 

 

+ 1 głosów: 1 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+