Informacja o zasiedleniu zwolnionych mieszkań - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Informacja o zasiedleniu zwolnionych mieszkań

data aktualizacji: 4 miesiące temu 21.05.2020, odsłon: 249, ~UM Puławy

W związku z planowanym zasiedleniem zwolnionych mieszkań komunalnych, sporządzony został projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych. Ostateczny wykaz zostanie sporządzony po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń do projektu, które można składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy (pok. Nr 1) w terminie do dnia 04.06.2020 r.

Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy.

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+