Informacja o zmianie działań Straży Miejskiej - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Informacja o zmianie działań Straży Miejskiej

data aktualizacji: 6 dni temu 14.10.2020, odsłon: 197, ~UM Puławy

Na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2020 r. poza. 256, z późn. zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Lubelski Lech Sprawka poleca prezydentom zlecić z dniem 13 października podległym strażnikom miejskim dokonywanie dyslokacji patroli straży miejskich zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Straż Miejska będzie realizowała zadania głównie w zakresie działań związanych z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa obowiązującego wobec zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

 

 

+ 5 głosów: 7 (71%) 2 -
Udostępnij na Google+