Kazimierz Kotliński: wystawa w Lublinie - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Kazimierz Kotliński: wystawa w Lublinie

data aktualizacji: 9 miesięcy temu 10.04.2018, odsłon: 255, ~Łukasz Kołodziej

11 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbędzie się wernisaż wystawy Kazimierza Kotlińskiego "Odrodzenie natchnień".

Wystawa będzie dostępna do 26 kwietnia 2018 r. w godzinach pracy Biblioteki. Towarzyszący ekspozycji katalog został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Puławy i Starosty Powiatu PuławskiegoKazimierz Kotliński urodził się w Piaskach k. Lublina w 1927 roku. Żołnierz Armii Krajowej. Świadectwo maturalne otrzymał w Lublinie (1947). Rozpoczął studia ekonomiczne na KUL, ukończył Politechnikę Krakowską. Tam też przebiegała jego edukacja plastyczna (Studium Nauczycielskie) pod opieką znanego malarza i witrażysty Adama Bunscha. Pracował w oświacie, gospodarce komunalnej, budownictwie i inwestycjach. Był dyrektorem Zespołu Szkół Chemicznych (obecnie Technicznych) im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach, współpracował z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz innymi szkołami wyższymi. Autor licznych publikacji, m.in. powieści, dramatów, poematów, a także rozpraw naukowych. Twórczość plastyczną prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Puławach, Lublinie, regionie lubelskim, Polsce i świecie. Jest członkiem m.in. Związku Polskich Artystów Plastyków i Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków z siedzibą w Lublinie.


Wyróżniony wieloma odznaczeniami, w tym państwowymi, samorządowymi, kombatanckimi i branżowymi. Otrzymał m.in. Odznakę Honorową "Zasłużony dla Powiatu Puławskiego", jest laureatem Statuetki Sybilli - wyróżnienia przyznawanego przez Prezydenta Miasta Puławy; uhonorowany został za bogaty dorobek i wkład w promocję małej ojczyzny w artystycznych realizacjach i działalności społecznej, za lata pracy z młodzieżą w duchu idei patriotyzmu i humanizmu, a także za piękną renesansową osobowość.

W roku 2017 Kazimierz Kotliński - pedagog, plastyk, pisarz i poeta - został odznaczony Medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

+ 1 głosów: 1 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+