Komunikat o deratyzacji - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Komunikat o deratyzacji

data aktualizacji: 9 miesięcy temu 11.09.2018, odsłon: 345, ~Łukasz Kołodziej

Przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności przeprowadzenia deratyzacji. Obowiązek ten wynika z zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Puławy, przyjętego uchwałą nr XLI/399/17 z dnia 28 września 2017 r.

§ 13 ww. regulaminu brzmi:

1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy ustala się obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji: obszary zabudowy mieszkaniowej, usługowej, techniczno – produkcyjnej, obszary zabudowy gospodarstw rolnych oraz zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji.

2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację miejsc oraz pomieszczeń nieruchomości, w szczególności takich, jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze, inne pomieszczenia piwniczne, zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne, magazyny.

3. Trutkę należy wykładać dwukrotnie w ciągu roku: I termin marzec – kwiecień, II termin wrzesień – październik oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości, w ilości i według instrukcji stosowania danego preparatu.

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+