Komunikat w sprawie wyłożenia spisu członków izby rolniczej - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Komunikat w sprawie wyłożenia spisu członków izby rolniczej

data aktualizacji: 5 miesięcy temu 17.06.2019, odsłon: 115, ~Justyna Wiejak

Komunikat

       w sprawie wyłożenia spisu członków izby rolniczej, uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Powiatu Puławskiego Lubelskiej Izby Rolniczej

Na podstawie zapisów zawartych w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity z Dz.U. z 2018 r. poz. 1027), Prezydent Miasta Puławy informuje,
że od 17 czerwca 2019 r. będzie wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej, uprawnionych do udziału w głosowaniu do Rady Powiatowej Powiatu Puławskiego Lubelskiej Izby Rolniczej. Wybory do Rady Powiatowej Powiatu Puławskiego Lubelskiej Izby Rolniczej odbędą się 28 lipca 2019 r.

Spis udostępniony będzie w siedzibie Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5 - pokój nr 5, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, we wtorek w godzinach 8.00 - 16.00.

Informujemy, że członkami izby rolniczej, uprawnionymi do udziału w głosowaniu są:

  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, posiadający w nich wkłady gruntowe.

Każdy może wnieść zażalenie w sprawie nieprawidłowości spisu.

Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie Lubelskiej Izby Rolniczej https://lir.lublin.pl/ lub uzyskać w Urzędzie Miasta Puławy pokój 5 tel. 81 458 60 32

                                                    

                                         /Prezydent Miasta Puławy/

 

                                                                                                     Paweł Maj

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+