Konkurs na stanowisko dyrektora MOSiR - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Konkurs na stanowisko dyrektora MOSiR

data aktualizacji: 11 dni temu 12.01.2021, odsłon: 589, ~UM Puławy

Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór na wolne od dnia 28 stycznia 2021 r. kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach.


Do głównych zadań Dyrektora będzie należało między innymi:

  • kierowanie bieżącą działalnością jednostki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • organizowanie działalności jednostki,
  • kierowanie gospodarką finansową oraz efektywne gospodarowanie mieniem jednostki
  • współdziałanie w realizacji statutowych celów i zadań jednostki z organami gminy, właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i innymi jednostkami zewnętrznymi,
  • kierowanie gospodarką finansową jednostki i ponoszenie odpowiedzialności za jej prawidłowość, w tym opracowywanie planu finansowego jednostki i sprawozdań, dysponowanie środkami określonymi w planie w sposób określony w ustawie o finansach publicznych,
  • prowadzenie polityki kadrowej.

Oferty należy składać w terminie do dnia 19 stycznia2021 r. do godz.16:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławachoraz informacją o nadawcy.

Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności MOSiR w Wydziale Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Puławy ul. Lubelska 5, pok. 222, 223.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 458 60 40, 81458 61 06.

Umowa o pracę z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta na czas określony.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

+ 8 głosów: 14 (57%) 6 -
Udostępnij na Google+