Konsultacje projektów uchwał - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Konsultacje projektów uchwał

data aktualizacji: 6 miesięcy temu 29.11.2019, odsłon: 169, ~Edyta Tokarczyk

Wykonując uchwałę nr XXXVI/342/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z Puławską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego, Prezydent Miasta Puławy przekazuje następujące projekty uchwał Rady Miasta Puławy:
- w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla miasta Puławy
- w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla miasta Puławy

Organizacje pozarządowe działające w Puławach mogą zgłaszać uwagi do przedstawionych projektów uchwał do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za pośrednictwem Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Puławy – osobiście, pocztą lub mailem na adres: sprawyspoleczne@um.pulawy.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2019 roku do godz. 10.00.

Pismo Prezydenta Miasta Puławy

Projekt uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla miasta Puławy

Projekt uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla miasta Puławy

Pismo Wiceprzewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Pożytku Publicznego

Protokół z otwartego posiedzenia Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informacja Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+