Konsultacje projektów uchwał Rady Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Konsultacje projektów uchwał Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: 27 dni temu 29.09.2021, odsłon: 93, ~Edyta Tokarczyk

Wykonując uchwałę nr XXXVI/342/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z Puławską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego przekazuję następujące projekty uchwał Rady Miasta Puławy:
- w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 dla miasta Puławy.

Organizacje pozarządowe działające w Puławach mogą zgłaszać uwagi do przedstawionych projektów uchwał do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za pośrednictwem Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Puławy – pocztą lub mailem na adres: um@um.pulawy.pl w nieprzekraczalnym terminie do  14 października 2021 roku do godz. 10.00.

Pismo Wiceprezydent Miasta Puławy

Projekt uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Projekt uchwały Rady Miasta Puławy zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 dla miasta Puławy

Pismo Przewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Protokół z otwartego posiedzenia Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Opinia Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Stanowisko Prezydenta Miasta Puławy

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+