Kwalifikacja wojskowa 2020: terminy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Kwalifikacja wojskowa 2020: terminy

data aktualizacji: 6 miesięcy temu 7.02.2020, odsłon: 1081, ~UM Puławy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r. (Dz.U. z 2019r., poz. 1981), w okresie od 3 lutego do 30 kwietnia 2020r. na terenie Polski przeprowadzona będzie kwalifikacja wojskowa.

Dla mieszkańców gminy Miasto Puławy planowany termin kwalifikacji wojskowej to okres: od 26 lutego do 12 marca 2020 roku

Miejsce kwalifikacji wojskowej – ul. Centralna 14 (pawilon parterowy przy przychodni specjalistycznej)

1. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2001 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1999 i 2000, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności
upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności
upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ww. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
RP, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,
które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych
albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie
wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


W przypadku pytań i wątpliwości można kontaktować się z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Puławy, tel.: 81 458-61-90.

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+