Miejskie licea w rankingu Perspektywy 2022 - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Miejskie licea w rankingu Perspektywy 2022

data aktualizacji: 7 dni temu 12.01.2022, odsłon: 332, ~UM Puławy

Dwa miejskie licea znalazły się w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022. Na wysokim 10 miejscu w Wojewódzkim Rankingu Liceów Ogólnokształcących uplasowało się II LO im. Komisji Edukacji Narodowej, zajmując przy tym 236 miejsce w rankingu ogólnopolskim. 45 miejsce w rankingu wojewódzkim i 866 w rankingu ogólnopolskim zajęło III LO im. Franciszka Dionizego Kniaźnina.

Wśród puławskich liceów na 18 (i 374) miejscu uplasowało się I LO im. Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, którego organem prowadzącym jest Powiat Puławski.

Wśród szkół technicznych Technikum nr 4 Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej uplasowało się na 40. miejscu w rankigu ogólnopolskim. Organem prowadządzym jest także Powiat Puławski.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

+ 6 głosów: 6 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+