Nabór kandydatów na rzeczoznawców - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Nabór kandydatów na rzeczoznawców

data aktualizacji: ponad rok temu 20.10.2016, odsłon: 1077, ~Łukasz Kołodziej

Nabór kandydatów na rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi

Ogłoszenie


        Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku  w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161) Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór kandydatów na rzeczoznawcę do szacowania zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej
w związku ze zwalczaniem z urzędu choroby zakaźnej.

Wnioski osób zainteresowanych przyjmowane będą do dnia 2 listopada 2016 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy (parter) lub drogą pocztową.

Wymagania w zakresie kwalifikacji lub przygotowania zawodowego:

 • wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie,
 • lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie związanym z rolnictwem,
 • lub posiadanie co najmniej wykształcenia średniego innego niż rolnicze i co najmniej 3-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym,
 • lub ukończenie co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły  zasadniczej kształcących w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej
  3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 • lub ukończenie  zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej kształcącej  w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej
  5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 • mają miejsce zamieszkania na terenie Miasta Puławy,
 • złożą wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Kandydatów mogą zgłaszać również:

 • sołtysi,
 • izba rolnicza,
 • związek zawodowy rolników,
 • organizacja społeczno - zawodowa rolników,
 • izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
 • grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach

Informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska - pokój  18,19 tel. 81 458 60 32.

 

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+