Nasadzenia jesienne w Puławach - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Nasadzenia jesienne w Puławach

data aktualizacji: miesiąc temu 19.10.2021, odsłon: 182, ~UM Puławy

Jesień to okres  intensywnych prac ogrodniczych. Na terenach miejskich realizowane są nasadzenia drzew, krzewów i bylin w następujących lokalizacjach:

1. Rabata przy ul. Czartoryskich. Ten zaniedbany dotąd teren zagospodarowano roślinami okrywowymi. Posadzono kwitnące wiosną krzewy lilaka Meyera w odmianie ‘Palibin’ w otoczeniu krzewów derenia rozłogowego w odm. ’ Kelseyi’. Łącznie posadzono 248 szt. krzewów okrywowych.


2. Rabata z astrami na Skwerze im. Św. Jana Pawła II .  Wykorzystując wykonaną w ubiegłym roku rabatę chryzantemową, posadzono astry krzaczaste w odm. ‘Krystyna’ - to kwitnące jesienią byliny  wys. 50 – 60 cm.  Posadzono 445 szt. astrów.


3. Rabaty przy ul. Uroczej.  Teren osiedla „Górna Niwa i” został już praktycznie urządzony. Powstały nowe drogi, budynki jednorodzinne  i bloki. W pasie drogowym ul. Uroczej pozostały dwa obszary niezagospodarowane. Nawiązując do nazwy ulicy – Urocza,  oraz  zadbanego otoczenia zaplanowano wykonanie dwóch rabat, a na nich:  6 szt. drzew, 257 szt. krzewów oraz  97 szt. bylin i traw , a także 21 szt. roślin cebulowych. Założeniem projektu jest   wprowadzenie roślin kwitnących, kolorowych, dekoracyjnych przez cały sezon wegetacyjny, a także łatwych w utrzymaniu.4. Rabata wzdłuż ul. Gościńczyk ( na wys. BRICO). Kilka lat temu miasto przejęło fragment działki wzdłuż ulicy Gościńczyk wraz z nasadzeniami poczynionymi przez BRICO. Niewłaściwa pielęgnacja krzewów oraz źle dobrana rozstawa spowodowała zniekształcenie i wyrodzenie się krzewów co wpływa na duże nakłady pracy na utrzymanie  przy małym efekcie dekoracyjnym oraz ekologicznym. Projekt zakłada kontynuację nasadzeń drzew miłorzębu dwuklapowego i powstanie szpaleru drzew  oraz  stworzenie zwartej zieleni okrywowej  jako wypełnienie zieleńca złożonej z 3 gatunków krzewów przedzielonych rzędem trawy ozdobnej. Łącznie zaplanowano posadzenie 4 szt. drzew oraz 684 szt. krzewów i 65 szt. traw ozdobnych.  Aktualnie trwają prace  ogrodnicze.


5. Pas zieleni przy POK Dom Chemika. Nasadzenia zamienne i kompensacyjne zieleni. Istniejąca zieleń będąca w złym stanie zachowania od kilku lat nie stanowi żadnych walorów estetycznych. Projekt zakłada kontynuację nasadzeń miłorzębów w nawiązaniu do nasadzeń rzędowych tego gatunku od strony Komendy Powiatowej Policji, tworząc spójny zamknięty plan nasadzeń  wokół Skweru św. Jana Pawła II. Planowane nasadzenia zostały podzielone na 2 etapy. W bieżącym roku zostanie posadzone 5 szt. miłorzębów dwuklapowych, a także 449 szt. krzewów tawuły japońskiej ‘Genpei’ od strony Urzędu Miasta. W następnym roku planowane jest dokończenie nasadzeń przy powstającej Mediatece od strony ul. Wojska Polskiego w ilości 4 szt. miłorzębów dwuklapowych oraz 300 szt. krzewów tawuły japońskiej ‘Genpei’. Projekt zakłada nasadzenia w  łącznej ilości:  9 szt. drzew miłorzębu dwuklapowego oraz 749 szt. tawuły japońskiej ‘Genpei’. W najbliższych dniach rozpoczną się prace ogrodnicze.

Stan przed rozpoczęciem prac ogrodniczych


6. Nasadzenia drzew w pasach drogowych . W bieżącym roku zaplanowano posadzenie łącznie 38 szt. nowych drzew w pasach drogowych dróg gminnych, w tym: 10 szt. lip drobnolistnych w Al. Królewskiej i Al. Małej; 3 szt. kasztanowca zwyczajnego w ul. Izabelli i ul. Aignera; 8 szt. klonów jaworów ‘Rotterdam’ w ul. Nila; 12 szt. lipy drobnolistnej ‘Greenspire’ w ul. Słowackiego; 3 szt. lipy drobnolistnej ‘Greenspire’ w drodze dojazdowej do PKP; 2 szt. kasztanowców czerwonych ‘Briotii’ w ul. Dęblińskiej. Wszystkie prace ogrodnicze realizowane będą przez Zakład Usług Komunalnych do końca października 2021 r.

7. Urządzenie rabat przy ul. Dęblińskiej. Na wniosek mieszkańców miasta  wiosną ustawiono 4 szt. ławek wzdłuż ul. Dęblińskiej, na odcinku  od bazy MZK do nowego targowiska miejskiego. W dwóch miejscach zaplanowano urządzenie zieleni towarzyszącej złożonej z drzewa oraz kwitnących krzewów ozdobnych. Łącznie posadzone zostanie 2 szt. drzew kasztanowca czerwonego odm. Briotii’ oraz 30 szt. krzewów, traw ozdobnych i roślin cebulowych. Aktualnie trwają prace ogrodnicze.


8. Urządzenie zieleni przy ul. Pileckiego. Po wykonaniu przebudowy drogi w ul. Pileckiego powstały miejsca wymagające urządzenia zieleni. Zaplanowano więc wypełnienie przestrzeni roślinami okrywowymi.  Wzdłuż ogrodzenia z miejskim placem zabaw posadzone zostaną trzmieliny Fortune’a w odm. ‘Emerald gaiety’ , natomiast przed wejściem na plac powstaną dwie rabaty różane z akcentami traw ozdobnych. Łącznie posadzonych zostanie 240 szt. krzewów trzmieliny, 96 szt. róż okrywowych w odm. ‘Jazz’ oraz 10 szt. trzcinnika odm. ‘Overdam’.

Stan przed wykonaniem nasadzeń


9. Nasadzenia przy ul. Nila. Po przeglądzie zieleni w ul. Nila postanowiono wykonać nasadzenia uzupełniające w postaci 8 szt. drzew klonu jawora w odm. ‘Rotterdam’  oraz  152 szt. krzewów tawuły japońskiej w odm. Goldflame’.

10. Zagospodarowanie rabaty przy drodze wewnętrznej równoległej do ul. Centralnej. Na tym odcinku zdecydowana większość powierzchni drogi przeznaczona jest do przejazdu i parkowania pojazdów. Pozostał nieduży fragment zieleni, który zostanie obsadzony krzewami okrywowymi tawuły w odm. ‘Little Princess’ w ilości 45 szt. 

+ 3 głosów: 3 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+