Odpady komunalne harmonogram na 2018 i deklaracja - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Odpady komunalne harmonogram na 2018 i deklaracja

data aktualizacji: 5 miesięcy temu 25.07.2018, odsłon: 3118, ~UM Puławy

Szanowni Państwo!

Informujemy o obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 14 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 28 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,
 • 40,00 zł miesięcznie dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w przypadku odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny.

(podstawia prawna -  uchwała nr XLV/432/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/239/16 Rady Miasta Puławy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 8 grudnia 2017 r., poz. 5105)


Ulotka informacyjna wraz z harmonogramem


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać tak jak dotychczas - miesięcznie, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty:

 • przelewem na indywidualny nr konta bankowego (numery kont pozostają bez zmian),
 • gotówką w kasie Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowań jednorodzinnych na 2018 rok:

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. w Puławach będzie obowiązywał Wspólny Systemu Segregacji Odpadów (WSSO). Od tego czasu odpady komunalne będą zbierane w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

 • PAPIER (pojemniki lub worki w kolorze niebieskim),
 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (pojemniki lub worki w kolorze żółtym),
 • SZKŁO (pojemniki lub worki w kolorze zielonym)
 • BIO (pojemniki lub worki w kolorze brązowym)

Wdrożenie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów związane jest z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19)


Wzór druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania poniżej (formularz deklaracji nie uległ zmianie).

Uwaga!

Deklarację należy składać tylko w przypadku:

 • zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,
 • zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana sposobu zbierania odpadów, zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość)

w terminie 14 dni od dnia nastąpienia tych zdarzeń.

Załączniki

+ 4 głosów: 6 (67%) 2 -
Udostępnij na Google+