Ogłoszenie dot. wywieszenia 1 wykazu nieruchomości – sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia 1 wykazu nieruchomości – sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

data aktualizacji: 11 miesięcy temu 19.06.2019, odsłon: 298, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny przeznaczony został do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:
- lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. Krańcowej 17 (poz. 1 w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr A/118/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 19.06.2019r.).

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/118/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 19.06.2019r., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 19.06.2019r. do dnia 09.07.2019r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu .
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) mogą składać wnioski w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia w/w wykazów nieruchomości w Urzędzie Miasta Puławy przy ul.Lubelskiej 5.

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+