Ogłoszenie dot. wywieszenia 2 wykazów nieruchomości – dzierżawa fragmentów działek w obrębie Miasto Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia 2 wykazów nieruchomości – dzierżawa fragmentów działek w obrębie Miasto Puławy

data aktualizacji: ponad rok temu 5.04.2019, odsłon: 255, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, wywieszone zostały niżej wymienione wykazy nieruchomości:
1. Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, oznaczonej jako działka nr 2939/21, której fragment o pow. 5 m2 przeznaczony został do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 04.04.2019r. do dnia 24.04.2019r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/65/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 04.04.2019r.
2. Wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, oznaczonej jako działka nr 634/28, której fragment o pow. 24 m2 przeznaczony został do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 04.04.2019r. do dnia 24.04.2019r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/66/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 04.04.2019r.

Wykazy nieruchomości znajdują się w załączonych niżej plikach *pdf

 

 

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+