Ogłoszenie dot. wywieszenia 2 wykazów nieruchomości – sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia 2 wykazów nieruchomości – sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

data aktualizacji: ponad rok temu 15.05.2019, odsłon: 285, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszone zostały 2 wykazy nieruchomości, stanowiących własność gminy Miasto Puławy, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których lokale mieszkalne przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:
- lokal mieszkalny nr 64 w budynku przy ul. Centralnej 20 (poz. 1 w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr A/86/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 14.05.2019r.);
- lokal mieszkalny nr 9 w budynku przy ul. Kaniowczyków 8 (poz. 2 w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr A/86/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 14.05.2019r.);
- lokal mieszkalny nr 20 w budynku przy ul. Cichockiego 6 (poz. 1 w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr A/87/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 14.05.2019r.);
- lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Krańcowej 11 (poz. 2 w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr A/87/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 14.05.2019r.);
- lokal mieszkalny nr 42 w budynku przy ul. Krańcowej 19 (poz. 3 w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr A/87/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 14.05.2019r.).

Wykazy stanowiące załączniki do:
- Zarządzenia Nr A/86/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 14.05.2019r.,
- Zarządzenia Nr A/87/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 14.05.2019r.,
podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 14.05.2019r. do dnia 03.06.2019r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu .
Wykazy nieruchomości znajdują się w załączonych niżej plikach *pdf

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) mogą składać wnioski w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia w/w wykazów nieruchomości w Urzędzie Miasta Puławy przy ul.Lubelskiej 5.

 

 

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+