Ogłoszenie dot. wywieszenia 2 wykazów nieruchomości – sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia 2 wykazów nieruchomości – sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

data aktualizacji: ponad rok temu 22.05.2019, odsłon: 286, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszone zostały 2 wykazy nieruchomości, stanowiących własność gminy Miasto Puławy, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których lokale mieszkalne przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:
- lokal mieszkalny nr 30 w budynku przy ul. Piłsudskiego 18 (poz. 1 w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr A/97/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21.05.2019r.);
- lokal mieszkalny nr 48 w budynku przy ul. Piłsudskiego 18 (poz. 2 w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr A/97/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21.05.2019r.);
- lokal mieszkalny nr 32 w budynku przy ul. Kaniowczyków 3 (poz. 1 w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr A/98/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21.05.2019r.);
- lokal mieszkalny nr 16 w budynku przy ul. Kaniowczyków 3A (poz. 2 w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr A/98/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21.05.2019r.).

Wykazy stanowiące załączniki do:
- Zarządzenia Nr A/97/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21.05.2019r.,
- Zarządzenia Nr A/98/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21.05.2019r.,
podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 21.05.2019r. do dnia 10.06.2019r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu
Wykazy nieruchomości znajdują się w załączonych niżej plikach *pdf

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) mogą składać wnioski w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia w/w wykazów nieruchomości w Urzędzie Miasta Puławy przy ul.Lubelskiej 5.

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+