Ogłoszenie dot. wywieszenia 4 wykazów nieruchomości – dzierżawa części działki nr 378/6 (obręb Miasto Puławy) - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia 4 wykazów nieruchomości – dzierżawa części działki nr 378/6 (obręb Miasto Puławy)

data aktualizacji: 9 miesięcy temu 16.04.2018, odsłon: 183, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, wywieszone zostały następujące wykazy nieruchomości:
1. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – grunt o pow. 12,25m2, stanowiący część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 378/6 o pow. ogólnej 0,1062 ha (1062m2).
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/63/2018 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 13.04.2018r.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

2. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – grunt o pow. 58,85m2, stanowiący część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 378/6 o pow. ogólnej 0,1062 ha (1062m2).
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/64/2018 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 13.04.2018r.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

3. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – grunt o pow. 25,80m2, stanowiący część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 378/6 o pow. ogólnej 0,1062 ha (1062m2).
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/65/2018 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 13.04.2018r.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

4. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – grunt o pow. 21,75m2, stanowiący część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 378/6 o pow. ogólnej 0,1062 ha (1062m2).
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/67/2018 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 13.04.2018r.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+