Ogłoszenie dot. wywieszenia 4 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia 4 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

data aktualizacji: 17 dni temu 2.04.2021, odsłon: 81, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszone zostały 4 wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:

1. dzierżawa gruntu o pow. 64 m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 497/3 o pow. ogólnej 0,0920 ha, położonej w Puławach, obręb Miasto Puławy, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy – wykaz nieruchomości stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/55/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 1 kwietnia 2021 r.

2. dzierżawa gruntu o pow. 130 m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 634/29 o ogólnej pow. 0,8073 ha, położonej w Puławach pomiędzy ul. Lubelską i ul. Wojska Polskiego, obręb Miasto Puławy, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Miasto Puławy – wykaz nieruchomości stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/56/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 1 kwietnia 2021 r.

3. dzierżawa gruntu o pow. 130 m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 634/29 o ogólnej pow. 0,8073 ha, położonej w Puławach pomiędzy ul. Lubelską i ul. Wojska Polskiego, obręb Miasto Puławy, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Miasto Puławy – wykaz nieruchomości stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/57/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 1 kwietnia 2021 r.

4. dzierżawa gruntu o pow. 21,75 m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 378/6 o pow. ogólnej 0,1062 ha, położonej w Puławach przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego, obręb Miasto Puławy, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy - wykaz nieruchomości stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/58/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 1 kwietnia 2021 r.

Wykazy stanowiące załączniki do Zarządzenia Nr A/55/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 1 kwietnia 2021 r., Zarządzenia Nr A/56/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 1 kwietnia 2021 r., Zarządzenia Nr A/57/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 1 kwietnia 2021 r. i Zarządzenia Nr A/58/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 1 kwietnia 2021 r. podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 21 kwietnia 2021 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu

Wykazy nieruchomości znajdują się w załączonych niżej plikach pdf

 

 

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+