Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa części działki nr 634/29 (obr. Miasto Puławy) - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa części działki nr 634/29 (obr. Miasto Puławy)

data aktualizacji: ponad rok temu 10.01.2018, odsłon: 627, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach obr. Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – grunt o pow. 130 m2, stanowiący część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 634/29 o pow. ogólnej 0,8073 ha (8073 m2).
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/6/2018 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 9 stycznia 2018r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, tj. od dnia 9 stycznia 2018r. do dnia 29 stycznia 2018r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy. Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+