Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa działki nr 3876/3 - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa działki nr 3876/3

data aktualizacji: ponad rok temu 1.10.2018, odsłon: 363, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach - obręb Włostowice, oznaczonej jako działka nr 3876/3 o pow. 0,9282 ha, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/147/2018 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28.09.2018r.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+