Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości– dzierżawa fragmentów działek w obr. M. Puławy, Wólka Profecka i Włostowice - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości– dzierżawa fragmentów działek w obr. M. Puławy, Wólka Profecka i Włostowice

data aktualizacji: ponad rok temu 15.05.2019, odsłon: 233, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanych w Puławach, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony, tj.:
1. grunt o pow. 2 m2, stanowiący fragment działki nr 2939/32 o ogólnej pow. 1,4067 ha, położonej przy ul.Czartoryskich, obręb Miasto Puławy,
2. grunt o pow. 2 m2, stanowiący fragment działki nr 362/7 o ogólnej pow. 0,0469 ha, położonej
przy ul.Hugona Kołłątaja, obręb Miasto Puławy,
3. grunt o pow. 2 m2, stanowiący fragment działki nr 708/14 o ogólnej pow. 0,6195 ha, położonej przy ul.Kaniowczyków, obręb Miasto Puławy,
4. grunt o pow. 2 m2, stanowiący fragment działki nr 965/19 o ogólnej pow. 0,1521 ha, położonej przy ul.Wólka Profecka, obręb Wólka Profecka,
5. grunt o pow. 2 m2, stanowiący fragment działki nr 868/10 o ogólnej pow. 1,3856 ha, położonej przy ul.Piotra Norblina, obręb Włostowice.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 14.05.2019r. do dnia 03.06.2019r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/88/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 14.05.2019r.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

 

 

 

 

 

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+