Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa fragmentu działki nr 378/6 - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa fragmentu działki nr 378/6

data aktualizacji: 11 miesięcy temu 4.07.2019, odsłon: 261, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach, obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – dzierżawa gruntu o pow. 9 m2, stanowiącego fragment nieruchomości oznaczonej jako działka nr 378/6 o pow. ogólnej 0,1062 ha, położonej przy ul.marsz. Józefa Piłsudskiego w Puławach.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/126/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 03.07.2019r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 03.07.2019r. do dnia 23.07.2019r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu .

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+