Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa fragmentu działki nr 766/33 - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa fragmentu działki nr 766/33

data aktualizacji: 6 miesięcy temu 13.01.2020, odsłon: 144, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach, obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – 10 lat: dzierżawa gruntu o pow. 18m2, stanowiącego fragment nieruchomości oznaczonej jako działka nr 766/33 o pow. ogólnej 0,0630 ha, położonej przy ul. Cypriana Kamila Norwida w Puławach.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/4/2020 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 10.01.2020r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 10.01.2020r. do dnia 30.01.2020r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu .

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+