Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa fragmentu działki nr 634/29 - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa fragmentu działki nr 634/29

data aktualizacji: 3 miesiące temu 23.03.2020, odsłon: 116, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach, obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – do 3 lat: dzierżawa gruntu o pow. 130m2, stanowiącego fragment nieruchomości oznaczonej jako działka nr 634/29 o pow. ogólnej 0,8073 ha, położonej przy ul. Lubelskiej w Puławach.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/41/2020 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 23.03.2020r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 23.03.2020r. do dnia 12.04.2020r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+