Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – fragment działki nr 634/29 - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – fragment działki nr 634/29

data aktualizacji: 11 miesięcy temu 22.07.2019, odsłon: 643, ~Ewelina Borawska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach, obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – dzierżawa gruntu o pow.  1150 m2, stanowiącego fragment nieruchomości oznaczonej jako działka nr 634/29 o pow. ogólnej 0,8073 ha, położonej przy ul. Lubelskiej w Puławach.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/142/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 18.07.2019 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 18.07.2019r. do dnia 07.08.2019 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu .

 

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym poniżej pliku *pdf

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+