Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – oddanie w użyczenie fragmentu działki nr 427/6 (obr. Miasto Puławy) - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – oddanie w użyczenie fragmentu działki nr 427/6 (obr. Miasto Puławy)

data aktualizacji: ponad rok temu 14.09.2017, odsłon: 721, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że w dniu 13 września 2017r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach – fragment działki nr 427/6, położonej w Puławach przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/154/2017 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 13 września 2017r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, tj. od dnia 13 września 2017r. do 3 października 2017r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+