Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – oddanie w użyczenie fragmentu działki nr 634/29 (obr. Miasto Puławy) - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – oddanie w użyczenie fragmentu działki nr 634/29 (obr. Miasto Puławy)

data aktualizacji: ponad rok temu 15.09.2017, odsłon: 764, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że w dniu 15 września 2017r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” – fragment działki nr 634/29, położonej w Puławach przy ul. Lubelskiej 9.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/156/2017 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 15 września 2017r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, tj. od dnia 15 września 2017r. do 5 października 2017r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+